Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
w Wałbrzychu
serwis informacyjny
Dane ogólne
 • Informacje ogólne
 • Regulamin Organizacyjny
 • Schemat Organizacyjny
 • Majątek
 • Instrukcja wydatkowania środków publicznych z budżetu jednostki
 • Status prawny
 • Statut
 • Plany artystyczne i edukacyjne na rok 2019
 • Przetargi i ogłoszenia
 • Przetargi
 • Plan zamówień publicznych
  na 2019r.
 • Ogłoszenia
 • Archiwum
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DANE OGóLNE   \  MAJąTEK

    Mienie Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
  1. Teatr posiada prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Wałbrzychu na łączną wartość‡ księ™gową… netto 66 024,78 zł‚ o łą…cznej powierzchni 4905m2

   • przy pl. Teatralnym 1 (dział‚ka nr 413) o łącznej powierzchni 2 272 m2
   • przy pl. Teatralnym 2 (dział‚ka nr 414) o łącznej powierzchni 1 127 m2
   • przy pl. Teatralnym 3 (dział‚ka nr 415) o łą…cznej powierzchni 1 506 m2
  2. Teatr posiada zespół budynków w zabudowie zwartej na łą…czną… wartość‡ księ™gową… 6.114 478,14 zł netto o łą…cznej powierzchni użytkowej 4335,73 m2

   • budynek administracyjny o pow. użytkowej  982,83 m2
   • budynek mieszkalny „Dom Aktora” o pow. użytkowej  783,54 m2
   • budynek widowni i sceny o pow. użytkowej  734,06 m2
   • budynek sceny studyjnej o pow. użytkowej  290,42 m2
   • budynek kotł‚owni i magazynów o pow. użytkowej  167,69 m2
   • budynek stolarni i magazyn kostiumów o pow. użytkowej 405,23 m2
   • budynek wiaty garażowej o pow. użytkowej 251,15 m2
   • budynek zaplecza sceny i garderób o pow. użytkowej 502,63 m2
   • budynek portierni o pow. użytkowej 33,93 m2
   • budynki wiaty magazynowej (dwa obiekty) o pow. użytkowej 165,80 m2
   • budynek garażu o pow. uzytkowej 18,44 m2
  3. Budowle o wartości księ™gowej netto 39 583,38 zł‚.

  4. Pozostał‚y majątek teatru na łą…czną… wartość 4 306 473,77 zł netto to:

   • techniczne i maszyny o łą…cznej wartoś›ci księ™gowej netto 2 800 978,75 zł‚
   • pozostałe ś›rodki trwałe /urządzenia biurowe, meble, ś›rodki inscenizacji/ o łą…cznej wartoś›ci 1 505 495,02 zł netto
    udostępnił Janusz Krzyszpin dnia 2014-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra